Čistilna akcija 2017


RIBIŠKA DRUŽINA IDRIJA

KANOMLJA 34A

5281 SP. IDRIJA

 

Št.: 85/2017

Dne: 3.3.2017

 

VSEM ČLANICAM IN ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINE IDRIJA

 

                                                                                                                  O B V E S T I L O

Kakor vsa dosedanja leta, bomo tudi letos organizirali čiščenje bregov reke Idrijce in pritokov in sicer v soboto 25. marca 2017 ob 8. uri. Čiščenje bo trajalo 4 ure. Dobimo se na običajnih mestih po okoliših:

  • Idrija – Avtobusna postaja.
  • Cerkno – Avtobusna postaja Želin in Cerkno.
  • Idrija – Avtobusna postaja. 

Cena ure neopravljenega čiščenja bregov Idrijce in pritokov je po sklepu UO z dne 24.1.2012 je 14,00 € . Vsem, ki se ne bodo udeležili čistilne akcije bo poslan račun za neopravljeno obvezno delo v družini v višini 56,00 €. V primeru neopravljenega dela in neplačila je letna ribolovnica neveljavna.

Letne ribolovnice bomo delili v soboto 25. marca 2017 od 12.30 ure do 13.30 ure V RIBIŠKEM DOMU , SREDNJA KANOMLJA 34A .

Prosimo, da s seboj  prinesete člansko izkaznico in  potrdilo (položnici), o plačilu članarine in letne ribolovnice.

 

Dober prijem!

 

Tajnica                                                                                   Predsednik družine

      Marjeta Kogej l.r.                                                                               Zoran Babič l.r.