Novice


Vedno sveže novice iz reke Idrijce…

VABILO NA DRUŽABNO SREČANJE

Posted by on 8:50 am in Novice | Comments Off

VABILO NA DRUŽABNO SREČANJE

 

 

 V A B I L O

na

družabno srečanje  – praznovanje 70. letnice Ribiške družine Idrija,

V SOBOTO, 4. NOVEMBRA 2017,

OB 14.00 URI

v gostišču »PRI ZAGODU« v Idriji.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 30.10.2017 na tel. 041 821 491 (Marjeta Kogej) ali na e-naslov info@rd-idrija.si ali po pošti na naslov RD Idrija.

Lepo vabljeni tudi vaši družinski člani.

Ribiška družina Idrija

Idrija Fly Fishing Festival 2017

Posted by on 5:11 pm in Novice | Comments Off

Idrija Fly Fishing Festival 2017

IFFF-logo-crno-ozadje-L

Vabljeni na 2. IDRIJA FLY FISHING FESTIVAL, ki bo potekal 4. novembra. Za več informacij obiščite spletno stran:

Pomembno obvestilo: Idrija Fly Fishing Festivala 2017 in Ribiški piknik sta preložena

Posted by on 3:15 pm in Novice | Comments Off

Pomembno obvestilo: Idrija Fly Fishing Festivala 2017 in Ribiški piknik sta preložena

Pozdravljeni vsi!

 

Z vami moramo deliti slabo novico. Po dolgem razmišljanju smo se zaradi slabe vremenske napovedi: dež, nevihte in nižje temperature, odločili odpovedati dogodke v prihajajočem vikendu. Vsem zainteresiranim se iskreno opravičujemo za vse načrte, vendar nihče ni bolj žalosten od nas.

 

Sledite naši strani in kmalu boste izvedeli nov datum dogodkov.

 

Prestavljeni dogodki:

1.9.2017, petek: Idrija Fly Fishing Film Festival na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji

2.9.2017, sobota: Burgers & Beer and Fly Fishing MarketPlace v Mokraški vasi (Marof)

2.9.2017, sobota: Ribiški piknik  v Ribiškem domu v Srednji Kanomlji 34a

Telemetrija postrvi na reki Idrijci

Posted by on 6:51 pm in Novice | Comments Off

Telemetrija postrvi na reki Idrijci

1.6.2017 je Zavod REVIVO v sodelovanju z RD Idrija začel s kampanjo zbiranja prostovoljnih prispevkov za vedenjsko raziskavo soške postrvi na reki Idrijci, in sicer na platformi družbe Experiment. Razen genetskih raziskav na soški postrvi še ni bilo opravljenih raziskav stopnje preživetja, izbire habitatov ali interakcij z drugimi vrstami postrvi v naših rekah. K sodelovanju smo povabili tudi priznane strokovnjake telemetrije iz Norveške ter ribjega vedenja iz Švedske. V reko Idrijco bomo vložili 20 soških postrvi in 20 šarenk, in jih opremili s telemetrijskimi oddajniki. S pomočjo sprejemnih anten bomo nato 1 mesec natančno sledili njihovim premikom. Iz rezultatov raziskave bo mogoče primerjati aktivnost in migracije osebkov obeh vrst po izpustu v naravno okolje, izbiro habitatov ter smrtnost. Ugotovljena vedenjska razmerja med obema vrstama nam bodo pomagala optimizirati programe vlaganj soških postrvi in šarenk ter s tem ohraniti soško postrv kot ogroženo vrsto tudi v slovenskih vodotokih.

Vsi, ki si želite sodelovati pri ohranjanju naše soške lepotice Vas prosimo, da finančno podprete raziskavo in nam tako omogočite, da pridemo do novih spoznanj o tej vrsti. Delo na projektu bo opravljeno prostovoljno, z zbranimi sredstvi želimo pokriti potne stroške in nastanitve tujih strokovnjakov, nabavo potrošnega materiala ter potne stroške in prehrano študentov prostovoljcev pri raziskavi.

Projekt med drugim podpira tudi prof. dr. Mihael J. Toman, prodekan za področje biologije na Biotehniški Fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je prijazno posredoval tudi pri pridobivanju študentov prostovoljcev.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za podporo in vas prosimo za posredovanje informacije čim večjemu krogu ljubiteljev narave.

Povezava: https://experiment.com/projects/stocked-marble-trout-behaviour?s=discover

Za kakršnekoli dodatne informacije ali pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: blaz.cokan@ozivimo.si.

Skupaj Oživimo naravo!

Ekipa Zavoda REVIVO in RD Idrija

Pravilno izpolnjena dovolilnica (za člane)

Posted by on 8:51 pm in Novice | Comments Off

Pravilno izpolnjena dovolilnica (za člane)

Z letom 2017 se je delno spremenil ribolovni režim, zato je potrebno drugačno vpisovanje datumov. Čuvajska služba ugotavlja, da prihaja do nejasnosti glede vpisovanja, zato prilagamo primer pravilno izpolnjene dovolilnice.

Pomembno:

  • vpiše se 3 ločene revirje: A, B in BT
  • revir BT se lahko lovi samo polovico dni v mesecu (glej Ribolovni režim 2017)
  • vpis gosta mora biti jasen (najbolje, da se pusti prazno vrstico za bolj nazoren prikaz)
  • datum se vedno vpiše na način xx/mesec, npr. 05.MAJ

Fly fishing Idrijca, slovenia

Čistilna akcija 2017

Posted by on 7:26 am in Novice | Comments Off

RIBIŠKA DRUŽINA IDRIJA

KANOMLJA 34A

5281 SP. IDRIJA

 

Št.: 85/2017

Dne: 3.3.2017

 

VSEM ČLANICAM IN ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINE IDRIJA

 

                                                                                                                  O B V E S T I L O

Kakor vsa dosedanja leta, bomo tudi letos organizirali čiščenje bregov reke Idrijce in pritokov in sicer v soboto 25. marca 2017 ob 8. uri. Čiščenje bo trajalo 4 ure. Dobimo se na običajnih mestih po okoliših:

  • Idrija – Avtobusna postaja.
  • Cerkno – Avtobusna postaja Želin in Cerkno.
  • Idrija – Avtobusna postaja. 

Cena ure neopravljenega čiščenja bregov Idrijce in pritokov je po sklepu UO z dne 24.1.2012 je 14,00 € . Vsem, ki se ne bodo udeležili čistilne akcije bo poslan račun za neopravljeno obvezno delo v družini v višini 56,00 €. V primeru neopravljenega dela in neplačila je letna ribolovnica neveljavna.

Letne ribolovnice bomo delili v soboto 25. marca 2017 od 12.30 ure do 13.30 ure V RIBIŠKEM DOMU , SREDNJA KANOMLJA 34A .

Prosimo, da s seboj  prinesete člansko izkaznico in  potrdilo (položnici), o plačilu članarine in letne ribolovnice.

 

Dober prijem!

 

Tajnica                                                                                   Predsednik družine

      Marjeta Kogej l.r.                                                                               Zoran Babič l.r.

 

 

 

Volitve v organe Ribiške družine Idrija

Posted by on 9:29 am in Novice | Comments Off

RIBIŠKA DRUŽINA IDRIJA

  1. KANOMLJA 34A

5281 SP. IDRIJA

 

Št.:  61/2017

Dne: 13.2.2017

 

ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINA IDRIJA

 

Zadeva: Volitve v organe Ribiške družine Idrija

 

Izteka se petletni mandat organov Ribiške družine Idrija. Upravni odbor je na redni seji dne 9.2.2017 sprejel sklep o pričetku volilnih opravil ter imenoval kandidacijsko  komisijo v sestavi Marjeta Kogej-predsednica, Joško Velikanje-član in Urban Šlabnik-član.

Postopek kandidiranja v Ribiški družini se začne za predsednika  RD, člane upravnega odbora, člane disciplinske komisije ter člane nadzornega odbora.

Kandidacijski in volilni postopki morajo biti skladni s Pravilnikom o kandidacijskem postopku in volitvah, objavljenem na naši spletni strani in na oglasni deski v pisarni RD Idrija, Trg sv. Ahaca 7 Idrija.

 

Kandidacijska komisija:

Marjeta Kogej – predsednica l.r.

Joško Velikanje – član l.r.

Urban Šlabnik – član l.r.

 

Ribolov na Idrijci v novembru

Posted by on 7:42 pm in Novice | Comments Off

Ribolov na Idrijci v novembru

Ribiška družina Idrija vas vabi na ribolov v mesecu NOVEMBRU.

Dovoljeno je loviti v Revirju B – vzemi, ki zajema reko Idrijco od visečega mostu pri Rovinčarju, do betonskega mostu na Stopniku. Lovi se samo ujemi in spusti (U&S)! Torej lovi se v revirju B – vzemi, vendar samo U&S!

Dovoljeno samo muharjenje z obvezno uporabo trnkov brez zalusti. Dovoljena je suha muha ter nimfa do 30 mm. Potezanka ni dovoljena.

Cena: 30€  (50% popusta na redno ceno 60€)

District B Idrijca trout November

 

 

Pojasnilo in stališče Upravne odbora RD Idrija glede »primera Štucin«

Posted by on 7:34 pm in Novice | Comments Off

Pojasnilo in stališče Upravne odbora RD Idrija glede »primera Štucin«

Spoštovani člani in ostali

 

V zadnjem času, od zbora ribičev 12.3 dalje, se RD sooča z dokaj ostrimi in tudi zelo žaljivimi napadi na članstvo in vodstvo družine. Pričelo se je že istega popoldneva, takoj po zboru ribičev, ko je g. Štucin z zapisom na socialnem omrežju žaljivo obtožil vodstvo RD kako močno smrdi, člane naslavljal z marionetami in »čipkami«. Kaj beseda »čipka« pomeni verjetno veste. Določeni prispevki so bili objavljeni celo v tujem jeziku (angleščini) kar kaže, da ciljna publika niso bili samo člani RD, temveč vsi potencialni turistični ribiči, od katerih je RD dobesedno eksistencialno odvisna. Vse to zaradi odgovora g. Štucinu na ZR (zboru ribičev), da je potrebno preveriti ali računovodska in druga zakonodaja dopušča razkritje določenih podatkov (zakon o varstvu osebnih podatkov, pogodb …).  V naslednjih dneh je RD po pošti dobila zahtevek g. Štucina za podroben vpogled v podatke o celotnem delovanju RD za obdobje 8 let (dve strani A4 polnih zahtevkov – članstvo, pogodbe, naročilnice, razne analize, o delovanju čuvajske službe, muharskega festivala …). Samo primer: seznam članov se nahaja v bazi RZS in dostop (z geslom) imata samo predsednik in tajnica – zaradi zaščite osebnih podatkov. G. Štucin v obdobju 8 let eno leto ni bil član naše družine, podatke pa zahteva tudi za tisto leto. V zahtevi g. Štucina načeloma ni nič narobe in nič spornega, a zaradi občutljivosti določenih podatkov smo se obrnili na odvetnico, da je pripravila mnenje, do katerih podatkov ima g. Štucin pravico vpogleda, in da to ne bi bilo v neskladju z zakoni in predpisi. Statut sicer v 37. členu natančneje opredeljuje, na kakšen način mora RD zadostiti pogojem javnosti svojega dela. Na podlagi mnenja ge. odvetnice smo sklicali UO in vse ostale, ki se jih zahtevki g. Štucina dotikajo, ter povabili tudi njega. Na tem sestanku bi g. Štucin imel vpogled v vse dokumente, do katerih ima pravico in dobil odgovore na vsa vprašanja. G. Štucin je potrdil (dokumentirano) svojo udeležbo a se seje ni udeležil. G. Štucin je bil pred več leti zaposlen na RD Idrija a je »moral« zaposlitev sporazumno prekiniti zaradi kršitev DP ter celo suma storitve kaznivih dejanj in oškodovanja družine. O tem obstaja zapisnik seje UO. UO je nato soglasno sprejel sklep, da mora Nadzorni odbor (NO) izvesti izreden in popoln nadzor nad celotnim poslovanjem RD Idrija. Predsednik NO je tudi sicer vedno prisoten na vseh sejah UO in je o vsem tekoče seznanjen.  Zapisniki o rednih pregledih poslovanja so bili vsako leto predstavljeni na Zborih ribičev in tako dostopni vsem članom. Po končanem izrednem in popolnem pregledu s strani Nadzornega odbora pa bo zapisnik objavljen na naši spletni strani. UO se je soglasno odločil podati sum storitve disciplinskega prekrška (zaradi omenjenih grobih žalitev na socialnem omrežju »Facebook«) in ga predati Disciplinskemu tožilcu (g. Emil Milan Pintar). Le ta je omenjeno prijavo proučil in ugotovil, da so podani več kot očitni razlogi za sum, zato je pripravil obtožni predlog. Še prej pa je povabil g. Štucina na pogovor, da bi lahko pojasnil svoja dejanja, vse z namenom, da se vsa zadeva, v kolikor je morebiti stvar nesporazuma, uredi po mirni poti, a se pogovora tudi tokrat ni udeležil.

Razlog za uvedbo disciplinskega postopka torej niso bile zahteve g. Štucina za vpogled v podatke o poslovanju RD, temveč je bil vzrok v njegovih neprimernih in žaljivih objavah na družbenem omrežju (v slovenskem in angleškem jeziku).

Na obravnavo (DK) je obtoženi prišel v spremstvu odvetnice in po več urni burnih in mestoma žaljivih napadih na Disciplinsko komisijo in tožilca je na koncu DK postopek ustavila in s tem odprla možnost pritožb. Tožilec se je na sklep Disciplinske komisije v predpisanem roku pritožil na Upravni odbor, kot zadnjo instanco odločanja. Seja UO je bila 21.6.2016 na kateri smo obravnavali pritožbo Disciplinskega tožilca in soglasno sprejeli sklep, skladen z določili Disciplinskega pravilnika (DP), ter mu določili kazen prepovedi ribolova v trajanju treh (3) let. UO RD Idrija pa od g. Štucina zahteva tudi plačilo stroškov, nastalih v vseh fazah disciplinskega postopka (skladno z določili DP). Odločitev UO je dokončna in nanjo ni več možna pritožba.

Seveda pa smo se za vsa pravna vprašanja obrnili na zelo znanega odvetnika g. Janeza Stuška, ki zastopa tudi Ribiško zvezo Slovenije, deluje pri ZN, EU ter je medijsko zelo znana oseba. Nasveti so bili za RD Idrija brezplačni, v nadaljevanju pa bi bilo zastopanje odvetnika 15% cenejše. Vse to smo storili zaradi zaščite RD in njenih članov, pa tudi v izogib morebitnega kršenja pravic g. Štucina. Vsi postopki so bili torej izvedeni pravno korektno.

Še nekaj besed o prispevku na POP TV. RD Idrija je zavrnila kakršnekoli izjave in polemike v oddaji, saj to ni mesto, za razčiščevanje sporov. V oddaji je bila izrečena vrsta nepravilnosti in laži. Bila je žaljiva do predsednika in do vodstva RD. Menimo, da je bila oddaja plod »povračilnih« ukrepov zaradi uvedbe disciplinskega postopka, predvsem zato, ker sam vpogled v dokumentacijo že od vsega začetka v resnici sploh ni bil vprašljiv, spoštovati pa moramo Statut in zakone. Tudi prispevek g. Štucina v Idrijskih novicah z dne 17. junija, kjer v ponovno navaja netočnosti, podtikanja in laži, je svojevrsten napad na RD Idrija in njene organe. Delujemo skladno z Zakonom o društvih, Zakonom o ribištvu in koncesijsko pogodbo in tako bomo delovali tudi v bodoče.

Ne glede na finančno stanje (danes ali v preteklosti) ni bilo nikoli ogroženo delovanje RD. V skladu  z RGN in letnim načrtom so bili izlavljani gojitveni pritoki, vlagalo se je ikre z »očmi« pa tudi večje dvoletnice. Vsako leto je RD vložila dovoljeno količino šarenke, ribogojnica deluje s polno kapaciteto pri vzgoji naše avtohtone marmorirane postrvi, organizacija in izvedba muharskega festivala je odlično uspela… Veliko skrb in energije posvečamo delu z mladimi, saj je to naša prihodnost. UO je tako že pred leti imenoval mentorja mladim ribičem. Upamo, da bo sedanji uspešnejši pri vzgoji mladih ribičev, saj s predhodnikoma nismo imeli preveč srečne roke. Dejstvo je, da je izredno težko dobiti primernega kandidata, saj delo z mladimi prinaša veliko odgovornosti in predanosti. Celotno vodstvo RD je v kriznih časih delalo popolno volontersko (nismo izplačevali niti kilometrin). Delovali smo z veliko energije in entuziazma, saj smo morali finančno konsolidirati RD po velikih finančnih vložkih v sanacijo ribogojnice po pojavu virusa IHN ter izjemnim upadom prihodkov zaradi svetovne finančne krize. O tem je bilo tudi v sredstvih javnega obveščanja veliko napisanega in se na tem mestu ne bi ponavljali. Kar pa se tiče 118 % povečanja sejnin in plačil po podjemnih pogodbah, kar nam očita g. Štucin, pa je stvar enostavno pojasniti. Pred tem skoraj dve leti (krizna leta) ni bil izplačan niti evro, nato pa smo skrajno previdno pričeli s postopnim izplačevanjem. Želeli bi tudi poudariti, da uspešnost naše RD raste iz leta v leto in da še nikoli v zgodovini njeno delovanje ni bilo na tako visokem nivoju kot prav zadnjih nekaj let. Vse kaže, da bo letošnje leto izjemno. Obisk turističnih ribičev iz celotne Evrope in izven iz leta v leto hitro narašča, kar predstavlja pomemben doprinos turizmu občin Idrije in Cerkna. Glede na odzive ribičev pa lahko sklepamo, da so z ribolovom zadovoljni, saj se večina njih vrača iz leta v leto. Tako velik obisk pa je rezultat dobrega dela celotne RD, vzgoje avtohtone postrvi in poribljavanja ribolovnih vod, skrbi za gojitvene potoke ter  promocije – ribiški sejmi, brošure, DVD filmi, muharski festival…. Velike napore vlagamo tudi v naravovarstvo in ekologijo. Samo čisto okolje in lepe reke z našo avtohtono »idrijsko postrvjo« (marmorirana postrv tipa zgornja Idrijca) so garant zadovoljstva vseh.

 

UO RD Idrija

Stališče RD Idrija glede zadnjih dogodkov in prispevka, objavljenega v poročilih 24ur na POP TV

Posted by on 6:47 pm in Novice | Comments Off

Stališče RD Idrija glede zadnjih dogodkov in prispevka, objavljenega v poročilih 24ur na POP TV

Spoštovani člani in ostali ribiči

 

V zadnjem času, natančneje od zbora ribičev 12.3 dalje, se ribiška družina (RD) sooča z dokaj ostrimi in tudi zelo žaljivimi napadi na članstvo in vodstvo družine. Pričelo se je že istega popoldneva, takoj po zboru ribičev, ko je g. Štucin z zapisom na socialnem omrežju žaljivo obtožil vodstvo RD kako močno smrdi, člane naslavljal z marionetami in »čipkami«. Kaj beseda »čipka« pomeni verjetno veste. Določeni prispevki so bili objavljeni celo v tujem jeziku (angleščini) kar kaže, da »ciljana« publika niso bili samo člani RD, temveč vsi potencialni turistični ribiči, od katerih je RD dobesedno eksistencialno odvisna. Vse to zaradi odgovora g. Štucinu na zboru ribičev (ZR), da je potrebno preveriti ali računovodska in druga zakonodaja dopušča razkritje določenih podatkov (zakon o varstvu osebnih podatkov, pogodb …).  V naslednjih dneh je RD po pošti dobila zahtevek g. Štucina za podroben vpogled v podatke o celotnem delovanju RD za obdobje 7 let (dve strani A4 polnih zahtevkov – članstvo, pogodbe, naročilnice, razne analize, o delovanju čuvajske službe, muharskega festivala … S tem načeloma ni nič narobe in nič spornega, a zaradi občutljivosti določenih podatkov (zaradi zgoraj omenjenih zakonov), smo se obrnili na odvetnico, da je pripravila mnenje, do katerih podatkov ima g. Štucin pravico vpogleda in to ne bi bilo v neskladju z zakoni. Statut sicer v 37. členu natančneje opredeljuje, na kakšen način mora RD zadostiti pogojem javnosti svojega dela. Na podlagi tega mnenja smo sklicali sejo upravnega odbora (UO) in vse ostale, ki se jih zahtevki g. Štucina dotikajo ter povabili tudi njega. Na tem sestanku bi g. Štucin imel vpogled v vse dokumente, do katerih ima pravico in dobil odgovore na vsa vprašanja. G. Štucin je potrdil (dokumentirano) svojo udeležbo, a se seje ni udeležil. Neglede na to, pa bom na prihodnji seji UO zahteval od nadzornega odbora (NO) podroben pregled celotnega poslovanja, čeprav je predsednik NO prisoten na vsaki seji UO in je do podrobnosti seznanjen z vsemi aktivnostmi. O pregledu vas bomo obvestili, čeprav je bilo poročilo NO predstavljeno že na zboru ribičev.

UO se je nato soglasno odločil podati sum storitve disciplinskega prekrška (zaradi omenjenih grobih žalitev na socialnem omrežju »Facebook«) in ga predati disciplinskemu tožilcu (zelo spoštovana in znana oseba). Le ta je omenjeno prijavo proučil in potrdil sum, zato je pripravil obtožni predlog. Še prej pa je povabil g. Štucina na pogovor, da bi lahko pojasnil svoja dejanja a se pogovora tudi tokrat ni udeležil.

Na obravnavo disciplinske komisije (DK) je obtoženi prišel v spremstvu odvetnice in po več urni burni in mestoma žaljivi obravnavi je DK postopek ustavila in s tem odprla možnost pritožb. Disciplinski tožilec se je na sklep disciplinske komisije v zakonitem roku pritožil na UO, kot zadnjo instanco odločanja. Seja UO bo predvidoma proti koncu junija. Seveda pa smo se za vsa pravna vprašanja obrnili na zelo znano odvetniško hišo, ki zastopa tudi Ribiško zvezo Slovenije, deluje pri ZN, EU ter je medijsko zelo znana oseba. Nasveti in pravno zastopanje je za RD Idrija brezplačno. Vse to smo storili zaradi zaščite RD.

Še nekaj besed o prispevku na POP TV. RD Idrija je zavrnila kakršnekoli izjave in polemike v oddaji, saj to ni mesto, za razčiščevanje sporov. V oddaji je bila izrečena vrsta nepravilnosti in laži. Bila je žaljiva do predsednika in do vodstva RD in me je osebno močno prizadela, tako kot moje bližnje in prijatelje ter celotno RD.  Moje osebno mnenje je, da je bila oddaja plod »povračilnih« ukrepov zaradi uvedbe disciplinskega postopka, predvsem zato, ker sam vpogled v dokumentacijo že od vsega začetka v resnici sploh ni bil vprašljiv.

Da pa širša javnost ne bi dobila le enostranskega pogleda v to zadevo, bomo po koncu postopkov dali izjavo za javnost.

Neglede na finančno stanje (danes ali v preteklosti) ni bilo nikoli ogroženo delovanje RD. V skladu z ribiško gojitvenim načrtom in letnim načrtom so bili izlavljani gojitveni pritoki, vlagalo se je ikre z »očmi« pa tudi večje dvoletnice. Vsako leto je RD vložila dovoljeno količino šarenke, ribogojnica deluje s polno kapaciteto pri vzgoji naše avtohtone marmorirane postrvi, organizacija in izvedba muharskega festivala je odlično uspela… RD Idrija mora delovati v skladu z zakonodajo ter koncesijsko pogodbo, kar do potankosti spoštujemo. Celotno vodstvo RD je v kriznih časih delalo popolnoma volontersko. Delovali smo z veliko energije in entuziazma, saj smo morali finančno konsolidirati RD po velikih finančnih vložkih v sanacijo ribogojnice po pojavu virusa IHN ter izjemnim upadom prihodkov zaradi svetovne finančne krize. O tem je bilo tudi v sredstvih javnega obveščanja veliko napisanega in se na tem mestu ne bi ponavljal. Želel bi tudi poudariti, da uspešnost naše RD raste iz leta v leto in da še nikoli v zgodovini njeno delovanje ni bilo na tako visokem nivoju kot prav zadnjih nekaj let. Upam, oz. prepričan sem, da bomo ob skupnih naporih in prizadevanjih postali še uspešnejši.

Prosili bi vas za razumevanje, saj se izogibamo javni polemiki (preko TV ali tiskanih medijev) bomo pa vas preko naše spletne strani obveščali o vseh pomembnejših dogodkih.

Prav tako vabim zainteresirane člane, da se osebno zglasijo v pisarni RD (po predhodnem terminskem dogovoru) in dobili bodo vpogled v vse tiste podatke, do katerih imate kot člani RD dostop.

 

Želim vam dober prijem.

 

Zoran Babič