Pravilnik o trofejnih ribah


Na podlagi 25 čl. Statuta Ribiške družine Idrija, je upravni odbor na seji dne 16.02.2009 sprejel,
P R A V I L N I K
O UPLENU TROFEJNIH RIB V RIBOLOVNI VODAH RIBIŠKE DRUŽINE IDRIJA
1. člen

Trofejne ribe so za Ribiško družino Idrija ( v nadaljnjem besedilu RD Idrija) posebnega pomena. Poseben pomen je utemeljen z ugotavljanjem bogastva voda, razvijanjem turističnega ribolova.

2. člen

S tem pravilnikom se ureja režim uplena trofejnih rib in ravnanje z uplenjeno ribo.

3. člen

Za trofejne ribe se štejejo naslednje vrste rib, ki dosežejo dolžino:
– soška postrv 75 cm
– potočna postrv 60 cm
– križana postrv 75 cm
– lipan 50 cm

4. člen

Trofejne ribe se lahko ulovi na način, ki ga dovoljuje pravilnik o športnem ribolovu in režimu lova v ribolovnih vodah, katere upravlja RD Idrija.

5. člen

Trofejno ribo je treba obvezno prijaviti čuvaju: Danilo Erjavec: tel. 031-662-718 ali
Aljoša Bolčina: tel. 041-827-771.

6. člen

RD Idrija vodi evidenco uplena trofejnih rib.

7. člen

Po pravilnem uplenu in prijavi čuvaju postane trofejna riba last ribiča.

8. člen

Ribič, ki upleni ribo v nasprotju s tem Pravilnikom, je dolžan plačati odškodnino po odškodninskem ceniku, objavljenem v Uradnem listu.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po sprejemu na Upravnem odboru RD Idrija.
Predsednik U.O.
Zoran Babič