Ribolovni režim 2017


RIBIŠKA DRUŽINA  IDRIJA

SR. KANOMLJA 34A

5281 SP. IDRIJA

 

Številka:  451/2016

Dne:  29.11.2016

RIBOLOVNI REŽIM 2017

 

 1. Najmanjše dolžine in varstvene dobe :

vrsta rib                                   najmanše mere cm                         varstvene dobe od – do

Soška postrv                              50 cm                                                   1.10. – 31.3

Potočna postrv in križanke        26 cm                                                   1.10. – 31.3

Šarenka                                      24 cm                                                   1.12. – 31.3

Lipan                                          40 cm                                                  1.11. – 15.5

Grba , Štrkavec                          30 cm                                                   1.5.  –  30.6

 

Ribe merimo od začetka glave do konca repne plavuti.

Uplenjeno ribo mora ribič imeti pri sebi in jo na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati.

 

 1. Ribolovni revirji:

 Revir »A«

zajema:

–   Idrijco od jezu pri Kavčiču navzgor do jezu pri kopališču v Beli.

Dovoljen ribolov od 1.maja do 30.septembra.

 

  Trofejni revir »ujemi in spusti« (B)

zajema:

 • Idrijco od jezu pri Kolektorju v Idriji do izliva Kanomljice v Idrijco,
 • Kanomljico od betonskega mostu pri Šinkovcu (ribogojnica) do izliva v Idrijco.

Dovoljen ribolov od 1.aprila do 31. oktobra razen del revirja od jezu pri Kolektorju  

      do visečega mostu za Peljhanom.  Ta del  je zaradi drsti lipana zaprt do 15.maja.

 

  Revir »ujemi in spusti« (B)

zajema:

 • Idrijco- od izliva Kanomljice v Idrijco pa do visečega mostu pri Rovinčarju,
 • Cerknico – od izliva Oresovke v Cerknico navzdol do reke Idrijce.

Dovoljen ribolov od 1.aprila 31.oktobra.

V vseh revirjih »ujemi in spusti« je edini dovoljen način ribolova-muharjenje z

uporabo vseh vrst muh, vrvic in predvrvic. Navezana je lahko le ena umetna

      muha, vezana na trnek enojček, obvezna je uporaba trnkov brez zalusti. Ni

      dovoljena dodatna obtežitev predvrvice ter uporaba indikatorjev prijema.

 

Revir B – vzemi:

     zajema:

–    Idrijco od visečega mostu pri Rovinčarju, do betonskega mostu na Stopniku.

Dovoljen ribolov od 1.aprila do 30.novembra.

Oktobra in novembra je dovoljeno samo muharjenje z obvezno uporabo trnkov

         brez zalusti.

         Dovoljena je suha muha ter nimfa do 30 mm. Potezanka ni dovoljena.

 

 1. Način športnega ribolova salmonidov:
 • Muharjenje z muharico z navezavo ene umetne muhe. Pri muharjenju se dovolijo vse vrste muh (suhe, mokre, nimfe, potezanke) vse vrste vrvic in predvrvic (plavajoče, potapljajoče). Vse te vrste vab morajo biti vezane na trnek enojček. Prepovedana pa je dodatna obtežitev predvrvice ter uporaba indikatorjev prijema.
 • Dovoljeno je tudi vijačenje z vodno kroglico (plovec) in navezavo 1 (ene) umetne muhe.
 • Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem z eno umetno muho z enim trnkom enojčkom brez zalusti.
 • Ribolov z blestivko je dovoljen, ko ribič dopolni 61 let že pred začetkom ribolovne sezone.
 • Uporabljamo lahko blestivko z enojnim trojčkom od 3 (tri) navzgor, oziroma razpon med trnki ne sme biti manjši od 16 mm.
 • Strogo je prepovedano vijačenje z voblerji , umetnimi ali prepariranimi ribami in sploh pripravami, ki niso klasične blestivke.
 • Vijačenje je dovoljeno samo v B reviju – vzemi do 30. septembra (od visečega mostu pri Rovinčarju do Stopnika).
 • Z vpisom datuma »Ujemi in spusti« se lahko lovi po celotnem revirju.
 • Z uplenjeno ribo se ne sme v revir »Ujemi in spusti«
 • Ribolov z mostov, cest, jezov in podobnih objektov ni dovoljen.
 • Lovimo lahko le od zore do mraka. (zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije RS za okolje)
 • Lovimo lahko 4 x mesečno (velika dovolilnica) oz. 2x mesečno (mala dovolilnica) po 3 salmonide, mladinci pa po 2 salmonida. Vsako uplenjeno ribo se v ribolovnici takoj označi z križcem (X). V A revirju od jezu pri Kobili navzgor pa se zraven križca (X) vpiše črko A. Lov se prekine, ko ribič član ali (pripravnik član) upleni tri salmonide, mladinec pa dva.
 • Dovoljen uplen na ribolovni dan je do 5 kg rib.
 • Ne glede na določbo prejšnega odstavka je dovoljen uplen ene ribe nad 5 kg, oziroma dveh rib nad 5 kg. Ko se doseže dovoljen uplen se ribolov zaključi.
 • Na lovni dan se lahko upleni samo eno soško postrv.
 • Na lovni dan se lahku upleni samo enega lipana.
 • Poleg obveznega ribolovnega pribora (svinčnik, meter, odpenjač) se priporoča podmetalka.
 • Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
 • Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
 • Vsem ribičem se priporoča ribolov s trnkom brez zalusti.
 • Za ribolov na salmonide je določenih največ 32 lovnih dni za veliko in 16 lovnih dni za malo ribolovno dovolilnico. Vsak član RD ima pravico izkoristiti polovico ribolovnih dni mesečno v trofejnem revirju , ki zajema jez pri Kolektorju do sotočja Kanomljice z Idrijco in Kanomljico do jezu pri ribogojnici. Revir se vpiše z oznako BT.
 • Imetnik letne ribolovne dovolilnice lahko po izkoriščenih ribolovnih dneh v mesecu, kupi dnevno ribolovno dovolilnico po ceni turistničnih ribolovnih dovolilnic.
 • Imetnik letne ribolovne dovolilnice lahko povabi v goste drugega ribiča 2x v ribolovnem letu na ta način, da poleg svojega obveznega vpisa datuma vpiše tudi datum gosta – s tem koristi (imetnikove-lastnikove) ribolovne dneve in mora zraven datuma vpisati še GOST.
 • Gost mora loviti v bližini lastnika ribolovne dovolilnice v oddaljenosti največ 50m zaradi možnosti kontrole. Imetnik letne dovolilnice je ODGOVOREN za spoštovanje ribolovnih pravil obeh.
 • Gost pri ribolovu ne more biti član RD Idrija (imetnik letne ribolovne dovolilnice za tekoče leto )
 • V ribolovnem dnevu je prepovedano prehajanje iz revirja A v B ali obratno.

 

Prikaz obveznega vpisa v letno ribolovnico ob ribolovu:

Revir A, B, »U&S »

Datum: dan- dvomestna številka (01,23), mesec- obvezno z besedo (april..). Uplenjena riba se takoj označi z križcem (X). Po končanem ribolovu se napiše še specifikacija ulova z vrstami rib in težo.

Za revir U&S se vodi statistika prijemov (število prijemov, vrsta ribe in njihova največja in najmanjša velikost)

 

 1. Način športnega ribolova ciprinidov.

       Ciprinide lahko lovimo le na delu Idrijce od mostu za Jagršče (Želin) pa do      Stopnnika.

 • Za lov na ciprinide (klen, mrena), lahko član RD Idrija koristi še dva lovna dneva v mesecu, takrat mora ribič v letno dovolilnico poleg datuma vpisati še besedilo – lov na ciprinide. Za tovrsten ribolov se lahko uporablja plovec s svinčeno obtežbo, toda le z vabami rastlinskega izvora (kruh, sir, razne vrste sadja ipd..) Za lov na ciprinide so dovoljene tudi umetne vabe (muhe ali potopke) in muharsko orodje.
 • V primeru, da ribič ujame na ribolovu ciprinidov salmonidno ribo (postrv, lipan) jo mora previdno osvoboditi in  vrniti nepoškodovano v vodo.
 • Vsak ribič, ki lovi ciprinide sme v enem ribolovnem dnevu upleniti največ 5 (pet) ciprinidov (klen, mrena)

 

 1. Mladi ribič (mladinec)
 • Za mlade ribiče se priporoča ribolovni način MUHARJENJE z muharico. Mladi ribiči smejo izvajati športni ribolov le v spremstvu mentorja, ki je disciplinsko odgovoren za storjen prekršek svojega varovanca.
 • Mladim ribičem je dovoljen uplen dveh – 2 rib na dan.

 

 1. Ribič pripravnik (član)
 • Za ribiče pripravnike se priporoča ribolovni način MUHARJENJE z muharico. Pripravniki smejo izvajati športni ribolov le v spremstvu mentorja, ki je disciplinsko odgovoren za storjen prekršek svojega varovanca.
 • Pripravnik mora voditi dnevnik dela.

 

Ribič je na poziv čuvaja dolžan priti do njega zaradi izvršitve kontrole!!!

 

Pripravili:                                                                                       Predsednik

–  gospodarska komisija                                                     Zoran Babič l.r.

–  čuvaji