Naravovarstvo


Ribiška družina Idrija je partner pri projektu OHRANIMO SOČO, ZAVEZNIŠTVO ZA ŽIVO REKO.

Ker je večina alpskih rek že reguliranih ali energetsko izkoriščenih, bi z združenimi močmi radi dosegli skupen cilj in zaščitili enega zadnjih neokrnjenih rečnih sistemov v Alpah, zgornje porečje reke Soče, vključno s porečjem reke Idrijce, pred nadaljnjo, prekomerno izrabo.

Več na:

www.savethesoca.com