Posts Tagged "občni zbor"


Spoštovani kolegi ribiči, Čeprav zbor članov ni javna prireditev, bi njegova izvedba lahko bila v nasprotju s priporočili pristojnih institucij. Svet za nacionalno varnost je na primer sprejel stroge ukrepe, ter svetuje opravljanje dela na domu v čim večjem številu, odsvetujejo se tudi ne-nujna službena potovanja, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je med drugim tudi sprejel priporočilo, da organizatorji prireditev zaradi...

Read More