Posts Tagged "Ribolovna dovolilnica"


Z letom 2017 se je delno spremenil ribolovni režim, zato je potrebno drugačno vpisovanje datumov. Čuvajska služba ugotavlja, da prihaja do nejasnosti glede vpisovanja, zato prilagamo primer pravilno izpolnjene dovolilnice. Pomembno: vpiše se 3 ločene revirje: A, B in BT revir BT se lahko lovi samo polovico dni v mesecu (glej Ribolovni režim 2017) vpis gosta mora biti jasen (najbolje, da se pusti prazno vrstico za bolj nazoren prikaz)...

Read More