Volitve v organe Ribiške družine Idrija


RIBIŠKA DRUŽINA IDRIJA

  1. KANOMLJA 34A

5281 SP. IDRIJA

 

Št.:  61/2017

Dne: 13.2.2017

 

ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINA IDRIJA

 

Zadeva: Volitve v organe Ribiške družine Idrija

 

Izteka se petletni mandat organov Ribiške družine Idrija. Upravni odbor je na redni seji dne 9.2.2017 sprejel sklep o pričetku volilnih opravil ter imenoval kandidacijsko  komisijo v sestavi Marjeta Kogej-predsednica, Joško Velikanje-član in Urban Šlabnik-član.

Postopek kandidiranja v Ribiški družini se začne za predsednika  RD, člane upravnega odbora, člane disciplinske komisije ter člane nadzornega odbora.

Kandidacijski in volilni postopki morajo biti skladni s Pravilnikom o kandidacijskem postopku in volitvah, objavljenem na naši spletni strani in na oglasni deski v pisarni RD Idrija, Trg sv. Ahaca 7 Idrija.

 

Kandidacijska komisija:

Marjeta Kogej – predsednica l.r.

Joško Velikanje – član l.r.

Urban Šlabnik – član l.r.